โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เขตสุขภาพที่ 8

 

"ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน"

ตรวจ วินิจฉัย รักษา

    กลุ่มโรค และ อาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต และตา

บริการ

- ซักประวัติตรวจร่างกาย และ จ่ายยาสมุนไพร

- นวด และ ประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค

- นวด และ ประคบสมุนไพรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

- ประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค

- นวดตัวเพื่อสุขภาพ              - ประคบเพื่อสุขภาพ

- อบไอน้ำสมุนไพร                - บ่งต้อด้วยหนามหวาย

 

เวลาทำการ : วันจันทร์ - อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตั้งแต่เวลา : 08.30 - 15.30 น.
โทร. 042-180880 และ 096-3802488
ที่อยู่ : 2/2 หมู่8 บ้านหนองใหญ อาคาร รพ.การแพทย์แผนไทยฯ (สสอ.เมืองอุดรธานี เดิม) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000