ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยฯ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

"ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน"

ตรวจ วินิจฉัย รักษา   

กลุ่มโรค และ อาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต

อีกทั้งมีคลินิกเฉพาะโรค ได้แก้ คลินิกข้อเข่าเสื่อม คลินิกอภัยสันตา และคลินิกโรคทางเดินหายใจส่วนต้น

บริการ

- ซักประวัติตรวจร่างกาย และ จ่ายยาสมุนไพร

- นวด และ ประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค

- พอกยาด้วยสมุนไพร   

- แช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพร

- นวดตัวเพื่อสุขภาพ     

- สุมยาสมุนไพร

- บ่งต้อด้วยหนามหวาย 

- ตอกเส้น

- ฝังเข็ม

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์

หยุดเพราะวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 07.30 - 16.00 น.

โทร : 02-5902606 , 02-5911964 

สถานที่ : อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุข และ การแพทย์ไทย(เรือนไทย) กระทรวงสาธารณสุข