โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขต 9 จังหวัดสุรินทร์

การบริการมีดังนี้
- ตรวจรักษา-จ่ายยาสมุนไพร โรคทั่วไป
- ตรวจรักษา-จ่ายยา กัญชา
     *น้ำมันกัญชา(อ.เดชา)
     *ยาแผนไทยผสมกัญชา 15 ตำรับ

สิทธิที่ใช้ได้
1.ชำระเงินทั่วไป
2.สิทธิเบิกต้นสังกัด
3.สิทธิรัฐวิสาหกิจ

***(ค่าบริการทางการแพทย์ 50 บาท)

วันและเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
เปิด 08.30 น. - 16.30 น. (ปิดรับคิว 15.00น.)

 

 

ติดต่อ : 092-3920402 รพ.แพทย์แผนไทยฯ เขต 9 สุรินทร์

ที่อยู่ : เลขที่ 7 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พิกัด :
https://goo.gl/maps/gqYWfMRwDp3xBH6n6
เพจ :
https://www.facebook.com/104060775119319/posts/104066361785427/