โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเเละการแพทย์ผสมผสาน สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 เพื่อพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลการแพทย์ไทยในอนาคต เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขต้นแบบนำร่อง เปิดให้บริการทุกวัน เวรวันหยุดนักขัตฤกษ์ พื้นที่ให้บริการ คือ
          1. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(ยศเส)
เปิดให้บริการตั้งเเต่ 08.30-15.30 น.Tel 02-224 3261 
          2. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนไทย (เรือนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี) เปิดให้บริการตั้งเเต่ 07.30-15.30 น. Tel 02-590 2606, 02-5911964
          3.เรืองเจ้าพระยาพิศนุประสาทเวช(เรือนหมอคง​ กรมการ​แพทย์​แผน​ไทย​และ​การเเพทย์​ทางเลือก ​​กระทรวง​สาธารณสุข​) เปิดให้บริการตั้งเเต่ 07.00-20.00 น.Tel​ ​082-5515400​
          4. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งเเต่เวลา 08.30-16.30 น. Tel 02-143 7759