โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เขตสุขภาพที่ 8

 

"ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน"

ตรวจ วินิจฉัย รักษา

    กลุ่มโรค และ อาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต และตา

บริการ

- ซักประวัติตรวจร่างกาย และ จ่ายยาสมุนไพร

- นวด และ ประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค

- นวด และ ประคบสมุนไพรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

- ประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค

- นวดตัวเพื่อสุขภาพ              - ประคบเพื่อสุขภาพ

- อบไอน้ำสมุนไพร                - บ่งต้อด้วยหนามหวาย

 

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.30 - 16.30 น.

โทร 042180880 และ 0963802488 

สถานที่ :  อาคาร รพ.การแพทย์แผนไทยฯ (สสอ.เมืองอุดรธานี เดิม) ต.บ้านจั่น ป.เมือง จ.อุดรธานี (อยู่รั่วเดียวกับ รพ.สต.บ้านจั่น)