โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
สาขาศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ

"ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน"

ตรวจ วินิจฉัย รักษา

    กลุ่มโรค และ อาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต และตา

บริการ

- ซักประวัติตรวจร่างกายและจ่ายยาสมุนไพร
- นวดและประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค
- นวดและพอกยาสมุนไพร
- นวดและแช่น้ำสมุนไพร
- นวดตัวเพื่อสุขภาพ
- นวดเท้าเพื่อสุขภาพ
- อบไอน้ำสมุนไพร
- บ่งต้อด้วยหนามหวาย
- ตอกเส้นเพื่อการบำบัดรักษาโรค
- ฝังเข็ม และ ครอบแก้วเพื่อการรักษา
- ฝังเข็มเพื่อความงาม             
- ฝังเข็มเพื่อกระชับสัดส่วน

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์
โทรปรึกษา หรือ จองคิว ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2143-7759 (ศูนย์ใหม่)

 1531882378 848635