เรือนเจ้าพระยาพิศนุประสาทเวช
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

"ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน"

ตรวจ วินิจฉัย รักษา

    กลุ่มโรค และ อาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต

อีกทั้งมีคลินิกเฉพาะโรค  และคลินิกโรคทางเดินหายใจส่วนต้น

บริการ

- ซักประวัติตรวจร่างกาย และ จ่ายยาสมุนไพร 

- นวด และ ประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค

- นวดตัวเพื่อสุขภาพ                         - อบไอน้ำสมุนไพร

- คอร์สมารดาหลังคลอด ๒ ชม.          - นวดน้ำมัน

- คอร์สพอกหน้าด้วยทองคำบริสุทธิ์    - นวดครีม

- นวดฝ่าเท้า และ ประคบสมุนไพร      - ขัดพอกผิวด้วยสมุนไพรไทย

- ขัดหน้า นวดหน้า                            - คอร์สพอกหน้าด้วยสมุนไพรไทย

- คอร์สพอกหน้าด้วยทองคำบริสุทธิ์

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์

หยุดเพราะวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา : 07.30 - 20.00 น.

โทร  : 082-551-5400

สถานที่ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย (เรือนพระยาพิษณุประสาทเวช) สาธารณสุขซอย 2 ตรงข้ามกรมสุขภาพจิต