คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

-โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันพุธ เปิดลงทะเบียนการรักษาตั้งแต่เวลา 8.30-11.30 น.

-ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เปิดลงทะเบียนการรักษาตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น.

-โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เขตสุขภาพที่ 8 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เปิดลงทะเบียนการรักษาตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น.

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. บัตรประชาชนของผู้ป่วย

2. ผลการตรวจและผลการรักษาจากโรงพยาบาลก่อนหน้านี้

3. ยาที่ผู้ป่วยทานเป็นประจำหรือยารักษาโรคประจำตัว

4. หากมีผลการตรวจเลือดค่าตับค่าไตย้อนหลังไม่เกินหนึ่งถึงสามเดือนให้นำมาด้วย

 

ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า กับ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯ

แอปพลิเคชั่น

Dr.Ganja in TTM กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.moph.dtam.ganjattm

iOS :

https://abdul.dtam.moph.go.th/appointment/register/book_login.php

สำหรับ iOS รอลง app store เร็วๆนี้

 

ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ

 

Loading...