ถาม-ตอบ (Q&A)

Q : คำถามทั่วไป

คำถาม : สิทธิในการรักษามีไรบ้าง

คำตอบ : สิทธิเบิกต้นสังกัด สิทธิเบิกตรงกรมบัญชีกลาง  สิทธิบัตรทอง  สิทธิข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และสิทธิชำระเงินเอง

 

คำถาม :  สิทธิบัตรทอง จะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นมั้ย

คำตอบ : เสีย 30 บาทต่อครั้ง สามารถเลือกรับบริการได้แค่ นวด ประคบ จ่ายยา

  

คำถาม : ในหนึ่งวันรับคนไข้จำนวนกี่คน

คำตอบ : ไม่จำกัดจำนวนคนไข้ 

 

คำถาม : สามารรับยาน้ำมันชาแทนผู้ป่วยได้ไหมคะ

คำตอบ :

 

คำถาม : โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน

คำตอบ : โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
โทร 02 224 3261-2 / 06 4664 3394
เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 15.30 น.

 

คำถาม : มีการบริการด้านอะไรบ้าง

คำตอบ : ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน

ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคทั่วไป

    กลุ่มโรคและอาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ระบบทางเดินปัสสาวะ มะเร็ง และตา

บริการ

- มะเร็ง                           - อัมพฤกษ์ อัมพาต

- ข้อเข่าเสื่อม                  - ไมเกรน

- สะเก็ดเงิน                     - เบาหวาน

- ภูมิแพ้                           - ครอบครัวอบอุ่น

- มารดาหลังคลอด            - ฝังเข็มและครอบแก้ว

- ตอกเส้น                        - บ่งต้อด้วยหนามหวาย

 

คำถาม : สามารถรับบริการที่ไหนได้บ้าง

คำตอบ : สามารถเลือกรับบริการได้ที่ 

1.โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
โทร 02 224 3261-2 / 06 4664 3394
เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 15.30 น.

2. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
โทร 02 590 2606 / 02 591 1964
เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.30 - 15.30 น.

3. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ อาคารB ชั้น1 ทิศตะวันตก บริเวณด้านในร้อยร้านมาร์เช่
โทร 02 143 7759
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00น. - 16.00 น.

4.เรือนพระยาพิศณุประสาทเวช (คง ถาวรเดช) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
โทร 082 551 5400
เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 07.00 - 20.00 น.

 

คำถาม : สามารถรับยาน้ำมันกัญชาแทนผู้ป่วยได้ไหม

คำตอบ : กรณีรับยาแทนผู้ป่วย ทำได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงเท่านั้น

เอกสารที่เตรียมมา บัตร ประชาชน/ยาประจำตัว/ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)หรือผลวินิจฉัยแผนปัจจุบัน(กรณีมะเร็ง)/ผลการตรวจเลือดไม่เกิน 1 เดือน

 

คำถาม : ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถรับยาน้ำมันกัญชาได้ไหม

คำตอบ : สามารถรับยาได้ แต่ต้องมีใบยินยอมจากผู้ปกครองหรือมีผู้ปกครองมาด้วย