ประกาศรับสมัครผู้ร่วมโครงการวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยระหว่างตำรับสุขไศยาศน์ที่มีกัญชาผสมและที่ไม่มีกัญชาผสม ในผู้ป่วยนอนไม่หลับ

Loading...

 

📢 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ -->แบบสำรวจผู้ป่วยนอนไม่หลับ ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (google.com)