การอยู่ไฟหญิงหลังคลอด

 y

    ข้อบ่งใช้

ใช้ฟื้นฟูสภาพร่างกายหญิงหลังคลอด  ช่วยทำให้มดลูกเข้าอู่เร็ว  ขับน้ำคาวปลา  น้ำนมไหลสะดวก  ไม่มีอาการหนาวสะท้าน

    การคลอดปกติ  ให้ทำการอยู่ไฟได้ในช่วงหลังคลอด 7 วัน ถึง 3 เดือน 

อยู่ไฟทุกวันติดต่อกันไม่เกิน 1 เดือน

    การผ่าตัดคลอด  ให้ทำการอยู่ไฟได้ในช่วงหลังคลอดเกิน 1 เดือน (แผลผ่าตัดหายแล้ว)  แต่ไม่เกิน 3 เดือน 

อยู่ไฟทุกวันติดต่อกันไม่เกิน 1 เดือน

    ประโยชน์

ฟื้นฟูสภาพร่างกายในหญิงหลังคลอด  ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็ว  น้ำคาวปลาไหลได้ดี  ทำให้น้ำนมไหลสะดวก 

ไม่มีอาการหนาวสะท้าน  เป็นการพักฟื้นเพื่อสะสมกำลังให้มีสุขภาพแข็งแรง

   ข้อห้าม

1.หญิงหลังคลอดที่มีไข้สูงเกิน  37.5 องศาเซลเซียล

2.หญิงหลังคลอดที่เป็นโรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหอบหืด  โรคลมชัก  โรคไต

3.หญิงหลังคลอดที่มีการตกเลือด

ข้อควรระวัง

1.ไม่ควรก่อไฟให้ลุกโชนเกินไป  เพราะจะทำให้ผิวหนังพุพองได้

2.สถานที่ทำการอยู่ไฟถ่าน  ควรให้มีอากาศถ่ายเท  แสงสว่างเพียงพอ

3.อย่าให้ไฟชุดร้อนจนเกินไป  เพราะอาจจะทำให้ผิวหนังพุพองได้

4.ไม่ควรนอนหลับขณะอยู่ไฟ  เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ  และเกิดไฟไหม้ได้

5.การอยู่ไฟที่ร้อนเกินไปจะทำให้เสียน้ำมาก  จึงควรดื่มน้ำเพื่อทดแทนน้ำที่เสียไป 

y2y3