รายงาน 5 อันดับโรคงานผู้ป่วยนอก แยกตามคลินิก (คลินิกแพทย์แผนจีน) ปีงบ 2559-2562

อันดับ รหัสโรค 5 อันดับโรคงานผู้ป่วยนอก รายปี
2559 2560 2561 2562 รวม
1 U7506 ปวดขา หรือ ปวดเข่า หรือ ปวดเท้า 85 164 300 453 1002
2 U7504 ปวดเอว หรือ ปวดสะโพก 37 98 231 372 738
3 U7502 ปวดบ่า หรือ ปวดไหล่ 124 178 189 323 814
4 G819 Hemiplegia, unspecified 40 109 143 230 522
5 U7501 ปวดหลัง 28 88 121 80 317

 

ข้อมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยงานเวชสถิติ

graph8