“บริษัท โรงพยาบาลยศเส จำกัด ล้มละลาย แต่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) ยังคงพัฒนาดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป”

       ตามที่มีข่าว ประกาศ “โรงพยาบาลยศเส” ล้มละลาย และได้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน สำหรับประชาชนบางส่วนในขณะนี้ ดร.เภสัชกรปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ชี้แจ้งว่า โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เป็นโรงพยาบาลของรัฐภายใต้สังกัด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งอยู่บริเวณแยกกษัตริย์ศึก เลขที่ 693 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร หรือชาวบ้านเรียกว่าแยกยศเส จนชาวบ้านเรียกติดปาก ว่า “รพ.แผนไทยยศเส” หรือเรียกย่อว่า “รพ.ยศเส” จนมาถึงปัจจุบัน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้มีข่าวจาก ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “โรงพยาบาลยศเส” ล้มละลาย โดยระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้ พิพากษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ให้ บริษัท โรงพยาบาลยศเส จำกัด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 นั้น

     โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ยังคงเปิดให้บริการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ แผนไทย ตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน นวด อบ ประคบ ยาสมุนไพร ฝังเข็ม ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยสิทธิต่างๆ ที่สามารถรับ บริการได้แก่ สิทธิข้าราชการสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบกรมบัญชีกลาง และสิทธิหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถมารับบริการได้ และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ที่เปิดรักษาภายใต้งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและระดับสากลสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล โทร 0-2224-3261