โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนกุศลสามัคคี ศูนย์บริการสาธารณสุข 13

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพและนักศึกษษฝึกประสบการณ์วิชาชีพแผนไทย ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช กุศลสามัคคี

S 134553603

 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน ชุมชนสุโขทัยซอย 9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 6

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแผนไทย ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ชุมชนสุโขทัยซอย 9

246720

 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน มอบเสเปรย์แอลกฮอล์ 70 % ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกัน COVID-19

วันพุธที 4 มีนาคม 2563 งานควบคุมการติดเชื้อ มอบเสเปรย์แอลกฮอล์ 70 % จำนวน 120 ขวด ให้บุคลากรภายในหน่อยงาน เพื่อป้องกัน COVID-19 และสร้างความมั่นใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการให้บริการกับประชาชนทั่วไป

246718

 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน ชุมชนคลองส้มป่อย ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 มักกะสัน 

วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพและนักศึกษษฝึกประสบการณ์วิชาชีพแผนไทย ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 2 มักกะสัน ชุมชนคลองส้มป่อย

246719